Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/hevesikandallo/public_html/db_config/config.php on line 7

Strict Standards: Declaration of stream_file::open() should be compatible with stream::open() in /home/hevesikandallo/public_html/includes/stream.php on line 89

Strict Standards: Declaration of stream_string::open() should be compatible with stream::open() in /home/hevesikandallo/public_html/includes/stream.php on line 143
Hevesikandalló

Adatkezelési tájékoztató

A Hevesi Kandalló Bt. fontosnak tartja az általa kezelt személyes adatok védelmét és igyekszik betartani a vonatkozó jogszabályok előírásait. 
 
1. Az adatkezelő a Hevesi Kandalló Bt. 
Székhelye: 1121 Budapest, Hörcsög u. 5.
Adatkezeléssel/védelemmel kapcsolatos elérhetőségei: 
email: kandallo@hevesikandallo.hu
telefon: +36 30 960 6644 
 
2. Adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabdságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Adatvédelmi törvény) előírásait betartva, az érintett hozzájárulása alapján kezel. A szerződéses jogviszony (szerződés és számla) alapján tárolt adatokat a jogszabályok által előírt ideig kötelesek vagyunk tárolni. A http://www.hevesikandallo.hu weboldal üzemeltetője a Hevesi Kandalló Bt. A weboldal használ cookie-kat. 
 
3. Az adatbiztonság érvényesülése 
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során 
• gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek, 
• védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
4. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 
 
Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 
A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + áfa. Az érintett a kérelmét e-mailben a kandallo@hevesikandallo.hu címre, levélben pedig a 1121 Budapest, Hörcsög u. 5. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére 25 napon belül írásban válaszol. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A honlapra látogató a honlap megnyitásával elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket. 
 
A honlapra látogatók személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli. 
 
Frissítve: 2018. szeptember 6.